Ευθύνη και συμπεριφορά στο μονοπάτι

Σημειώσεις και αποποίηση ευθύνης

Επικαιροποίηση πληροφοριών και αντιμετώπιση απροόπτων

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ελέγχονται περιοδικά και όλες οι αντίστοιχες ενότητες ενημερώνονται.
Ωστόσο, οι συνθήκες στο πεδίο αλλάζουν συνεχώς και είναι πιθανόν να συναντήσετε το μονοπάτι ή τη σήμανση σε διαφορετική, χειρότερη ή καλύτερη, κατάσταση ή ακόμα, μετά από φυσικές καταστροφές ή άλλες ραγδαίες αλλαγές, η διέλευση να είναι αδύνατη. Έχοντας υπόψην αυτό τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της φύσης, φροντίστε πάντα να έχετε μαζί σας τον αναγκαίο εξοπλισμό (κινητό τηλέφωνο για ώρα ανάγκης, φακό, μπαταρίες, αλουμινοκουβέρτα, τηλέφωνα ανάγκης, εφαρμογή πεζοπορικής πλοήγησης με μηχανισμό κοινοποίησης θέσης και άλλες λειτουργίες επείγουσας βοήθειας) και το κατάλληλο χρονικό περιθώριο, ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Συμπεριφορά στη φύση

Στον παρόντα ιστότοπο περιέχονται πληροφορίες και χωριές υποδείξεις για σπάνια φυτά και ζώα. Εννοείται ότι, για λόγους στοιχειώδους προστασίας της φύσης, οι θέσεις που υποδεικνύονται αποτελούν δείγματα τυπικού περιβάλλοντος των ειδών αυτών και όχι την πραγματική θέση όπου εντοπίστηκε ή φωτογραφήθηκε το είδος.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο υπεύθυνος πεζοπόρος δεν κόβει φυτά, δεν συλλέγει δείγματα και κατά την παραμονή στο φυσικό χώρο δεν προκαλεί βλάβες με τις ενέργειες ή την αδράνειά του. Το ίδιο ισχύει και για το ανθρωπογενές περιβάλλον: δεν βλάπτουμε ιδιοκτησίες, περιφράξεις και προσωπικά αντικείμενα άλλων.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι απέναντι στο κοινό φαινόμενο εγκαταλελειμένων, λιμοκτονούντων ή πεδικλωμένων κατοικίδιων και εκτρεφόμενων ζώων, ο υπεύθυνος πεζοπόρος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να καταγγείλει το περιστατικό.

Αποποίηση ευθύνης

Οι εδαφικές, καιρικές και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες πεζοπορίας και οι συνοδές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία, λήψη του συστήματος GPS) μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα δυσμενείς και ενδεχομένως επικίνδυνες. Επίσης, είναι δεδομένο ότι οι υπηρεσίες διάσωσης, ιδιωτικές, εθελοντικές και δημόσιες, έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης στον ορεινό χώρο. Έτσι, ο φορέας κατασκευής και διαχείρισης του Μεγάλου Μονοπατιού του Πηλίου, ο κατασκευαστής και διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και οι κατασκευαστές ή συγγραφείς της εφαρμογής πεζοπορικής πλοήγησης, του χάρτη και των οδηγών πεδίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για κινδύνους, αστοχίες, αλλαγές ή ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο πεδίο. Ο πεζοπόρος φέρει ακέραια την ευθύνη των επιλογών και πρωτοβουλιών του και οφείλει να ενεργεί με σύνεση και με γνώμονα την ασφάλεια της ομάδας του.