Το Pelion Routes είναι καρπός της συνεργασίας των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς–Μουρεσίου και της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου και αφορά τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού στο Πήλιο.


Είναι κατ’ αρχάς ένα τεχνικό έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που εστιάζει στη συντήρηση σχεδόν όλων των υφιστάμενων μονοπατιών του Πηλίου. Το έργο μελετήθηκε από ομάδα ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των τριών δήμων. Η μελέτη προδιαγράφει τις εργασίες συντήρησης, που περιλαμβάνουν καθαρισμούς της βλάστησης, διαπλατύνσεις και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις, και χωροθετεί τη σήμανση. Με βάση τον προγραμματισμό των εργασιών, το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί το 2022.

Ωστόσο το Pelion Routes είναι στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω από ένα τεχνικό έργο. Είναι μια προσπάθεια ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας να αναδείξει ένα Πήλιο διαφορετικό, πιο κοντά στη φύση, πιο φιλικό στον άνθρωπο, πιο ελκυστικό στον επισκέπτη. Μέσα από τις πεζοπορικές διαδρομές, ο επισκέπτης γνωρίζει τον τοπικό πολιτισμό, μαθαίνει να διαβάζει τα τοπία, εντάσσεται στον τόπο.