Η διαδρομή του LPT βασίζεται πλήρως σε υφιστάμενα μονοπάτια και λιγότερο στους αναπόφευκτους δασικούς και αγροτικούς χωματόδρομους. Στο πρώτο, βορειότερο σκέλος του, το LPT ενσωματώνει ένα μέρος της διαδρομής του Εθνικού Μονοπατιού Ο2, ενώ από τη Μακρινίτσα και νοτιότερα, χρησιμοποιεί μονοπάτια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πεζοπορικού δικτύου των δήμων Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου ή στον αγώνα ορεινού τρεξίματος Ultra Pelion Trail.


Μελέτη
Η μελέτη αποτύπωσης και σήμανσης του Μεγάλου Μονοπατιού του Πηλίου εκπονήθηκε από τους Τριαντάφυλλο Αδαμακόπουλο, πολιτικό μηχανικό-χωροτάκτη και την Αικατερίνη Ζαγκαρέτου, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο, με τη συμμετοχή του Νίκου Μαγγίτση.

Κατασκευή
Οι εργασίες της σήμανσης και της βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής που πρόβλεπε η μελέτη εγκτίθηκαν από το οικείο Δασαρχείο. Η τοποθέτηση της σήμανσης και οι εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων μονοπατιών αναλήφθηκαν από την ομάδα του έργου.

Διαχείριση του έργου
Όλες οι ενέργειες για την υλοποίηση του Μεγάλου Μονοπατιού του Πηλίου υποστηρίχθηκαν και συντονίστηκαν από την Κιβωτό Μαγνήτων, οργανισμό της Μητρόπολης Δηνητριάδος.

Χορηγία
Η υλοποίηση του έργου βασίστηκε σε χορηγία της ΑΓΕΤ Ηρακλής.